Vznik Občianskeho združenia

V roku 1997 sa z Farskej charity Bardejov vyčlenil pracovný tím, ktorý bol poverený pomáhať riešiť vzniknutý zámer prestavať reštituovanú budovu cirkevnej školy v Bardejovskej Novej Vsi na charitný dom, prípadne hospic.

V tejto súvislosti rímskokatolícky bardejovský farár-dekan ThDr. Jozef Jurko predostrel tomuto tímu myšlienku vytvoriť občianske združenie, ktorého úlohou by bolo zabezpečovanie rôznych úkonov potrebných pri realizácii hospicového zámeru. Jeho založením boli poverení MUDr. Alica Válkyová, Sr. Alfonza, Katarína Kovaľová a Ing. Jozef Krajči. Tí oslovili ďalších priaznivcov a vypracovali stanovy. Občianske združenie Hospic Božieho milosrdenstva bolo na príslušnom ministerstve zaregistrované 26. 10. 2001.

Onedlho, 27. januára 2002, sa konalo prvé riadne valné zhromaždenie občianskeho združenia, na ktorom bol zvolený i výbor v zložení: Ing. Jozef Krajči (prezident), MUDr. Alica Válkyová (viceprezidentka), Mgr. Ján Maník (sekretár), Alžbeta Ragančíková (pokladníčka), Sr. Alfonza, Katarína Kovaľová (členka). Revíznu komisiu vytvorili PhDr. Kristína Zamborská (predsedníčka), MUDr. Marta Pirická a Mgr. Marta Frická (členky). Na stretnutí boli aj MuDr. Jozef Chovanec, MUDr. Jozef Šoltés, Ing. Daniel Fecko, PhDr. Pavol Palša, MUDr. Viktor Tomáš a MUDr. Július Zbyňovský.

V terajšom výbore okrem PhDr. Kristíny Zamborskej, Sr. Alfonzy, Kataríny Kovaľovej a Jozefa Krajčiho pracujú aj Ing. Ján Basa, Mgr. Žofia Žarnovská, Irena Pillárová a Stanislav Vavrek.

Na valnom zhromaždení 11.03.2013. došlo k zmene vo vedení OZ. Jeho prezidentom sa stal Ing. Ján Basa a miesto hospodárky prevzala p. Irena Pillárová. Ing. Mgr. Jozef Krajči sa stal čestným prezidentom OZ. Zároveň bolo potvrdené pokračujúce členstvo Mgr. Žofie Žarnovskej, Stanislava Vavreka a Anny Zamborskej.

04.12.2013. boli VZ OZ pod novým vedením prijatí noví členovia a to Ing. Viliam Kohut, Mgr. Andrea Čičvarová a Mgr. Anna Kertýsová. VZ rozhodlo tiež o zmene názvu, adresy a vypracovaní nových stanov. Toto úsilie bolo zavŕšené podaním žiadosti o registráciu zmien na MV SR. Samotná zmena bola MV akceptovaná 02.05.2014 registráciou nových stanov.

Od tohto dátumu registrujeme zmenu názvu oz na Občianske združenie Hospic Matky Terezy na adrese Pri štadióne 23, Bardejovská Nová Ves, 085 01 Bardejov s novými stanovami.

Združenie sa naďalej zameriava na získanie finančných prostriedkov na zmodernizovanie hospicu, jeho propagáciu a pomoc pri organizovaní rôznych s ním súvisiacich podujatí.