Cesta nášho pacienta


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE PRE PRIJATIE VÁŠHO BLÍZKEHO DO HOSPICU

- informácie o zdravotnej starostlivosti a termíne prijatia poskytne:

  MUDr. Juraj Holtman

- informácie o pobyte, ošetrovateľskej starostlivosti o blízkeho v hospici podá:

  vedúca sestra Martina Proněková

- informácie o platbách a poplatkoch za služby spojené s pobytom poskytne:

  Ing. Gabriela Malinková

Je potrebné doniesť:

- zdravotnú dokumentáciu
- poslednú správu od odosielajúceho lekára
- preukaz poistenca
- občianský preukaz
- lieky na celý mesiac
- plienky, obväzový materiál a pomôcky podľa potreby a dohody s personálom
- kozmetiku, drogériu
- osobné veci po dohovore s personálom

Informácie o zdravotnej starostlivosti a paliatívnej poskytuje len lekár.

Informácie o ošetrovateľskej starostlivosti poskytujú sestry.

Ďalšie informácie, radu, usmernenie alebo riešenie akéhokoľvek problému, ktorý
sa týka pobytu v hospici poskytne vedúci zariadenia, vedúca sestra a ekonómka.