Duchovné stretnutia


Duchovnú službu zabezpečuje:

Vdp. Jozef Čelovský
Tel.: 0917 413 487

Podľa potreby a želania pacienta a rodiny aj iný kňaz.

V hospici poskytujú duchovné sprevádzanie aj:

personál hospicu

Mária Vavreková

Mária Gracová

Irena Pillárová

Duchovný otec Mons. Bartolomej Urbanec

Duchovný otec PhDr. František Hanobik

Pravidelné sv. omše sú:

UTOROK 14:45
SOBOTA 14:45

Pacient a príbuzní majú možnosť odslúženia aj úmyslov na sv. omšu po dohovore s kňazom
v hospici alebo zápis do večných sv. omší po dohovore s Ing. Gabrielou Malinkovou.