Kontakt Občianske združenie HMT


Občianske združenie Hospic Matky Terezy
Pri štadióne 23
Bardejovská Nová Ves
085 01 Bardejov

Tel.:
054 4742662

E-mail:
info@hospicmatkyterezy.sk
prezidentoz@hospicmatkyterezy.sk

IČO:
37797760

DIČ:
SK2021602605

Č.ú.
1573726153/0200

Iban:
SK3502000000001573726153

Bic:
SUBASKBX

Organizačná štruktúra:

Prezident OZ:              Ing. Ján Basa

Viceprezident OZ:       Ing. Viliam Kohut

Čestný prezident OZ:  Ing. Mgr. Jozef Krajči

Hospodár OZ:              Irena Pillárová

Správna rada:

Členovia OZ:

Ing. Viliam Kohut

Ing. Mgr. Jozef Krajči

Irena Pillárová

Mgr. Anna Kertýsová

Jozef Bosák

Stanislav Vavrek

Sylvia Čupová

Beata Miková

Ján Miháľ

PhDr. PaedDr. Ján Maník, PhD