Kontakt Hospic Matky Terezy


Kontakt hospic:

Hospic Matky Terezy
Pri štadióne 23
Bardejovská Nová Ves
085 01 Bardejov

Tel.:
Kancelária: 054 4742662
Vedenie: 0911 284 235
Sestry: 0911 266 552

Organizačná štruktúra:

Vedúca/riaditeľ hospicu:
Mgr. Martina Proněková
E-mail: martina.pronekova@charita-ke.sk
Web: www.hospicmatkyterezy.sk

Lekár:
Mudr. Juraj Holtman
E-mail: juraj.holtman@charita-ke.sk

Zmluvní lekári:
Doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.
MUDr. Jozef Chovanec
MUDr. Michal Semrič
MUDr. František Miko

Psychológ:
Mgr. Marcel Slivka
Email: marcel.slivka@charita-ke.sk

Kňaz:
Vdp. Jozef Čeľovský

Hlavná sestra:
Mgr. Antonia Peregrimová
E-mail: antonia.peregrimova@charita-ke.sk

Hospodár:
Ing. Gabriela Malinková
E-mail: gabriela.malinkova@charita-ke.sk

Zdravotnícky úsek:

Sestry:
Anna Džopková
Mária Gažiová
Marianna Kaločayová
Alena Kmecová
Anna Martičková
Mária Šinaľová
Sr. Bc. Bohuslava, Gabriela Semanová

Rehabilitačné sestry:
Anna Čupecová
Lucia Hovancová

Asistentky:
Marcela Basová
Zdena Koscelníková
Monika Oravcová
Eva Ozoroczyová
Katarína Piterová
Jarmila Sokolová
Gabriela Jurčišinová
Svetlana Dušenková

Technický úsek:

Kuchyňa:
Mária Harčarová
Slávka Maxinová
Marta Šverhová

Upratovanie:
Alena Hlaďová
Jana Reviľáková

Práčovňa:
Mária Kozáková

Údržba:
Jozef Šoltýs

Zmluvný partner:

Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
Dôvera zdravotná poisťovňa a.s.
Union zdravotná poisťovňa a.s.

Kontakt zriaďovateľ:

Arcidiecézna charita Košice
Bočná 2
040 01 Košice

Riaditeľ:
Ing. Cyril Korpesio

Tel.:
055 6255 317

E-mail:
adch-ke@charita-ke.sk

Web:
www.charita-ke.sk