História Hospicu

Myšlienka výstavby charitného zariadenia v Bardejove vznikla už od obnovenia činnosti Bardejovskej charity (v roku 1992) a postupne sa stala jej prioritou, ktorú uvítala a ochotne podporila rímskokatolícka cirkev poskytnutím budovy bývalej školy spolu s pozemkom v prímestskej časti Bardejovská Nová Ves. Z poverenia arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča sa výstavbou tohto diela začala zaoberať arcidiecézna charita Košice pod vedením vtedajšieho riaditeľa Ing. Jána Deča v úzkej súčinnosti s naším farárom-dekanom dr. Jozefom Jurkom. Najskôr to bola snaha vybudovať klasické sociálne zariadenie (dom dôchodcov) s nákladom cca 1,6 milióna Sk. Tento zámer sa však nevydaril, pretože sa zistilo, že budova je v nevyhovujúcom stave, a tak sa musel vypracovať nový projekt, už s rozpočtom cca 10 miliónov Sk. A tak 24. novembra 1997 Mons. Alojz Tkáč požehnal základný kameň i celé stavenisko budovy s kapacitou 15 lôžok. V januári 1998 už začala konať stavebné práce firma Rekostav, a.s., Bardejov, ktorá však onedlho skrachovala, a stavba sa zastavila. O projekt sa začalo zaujímať aj zahraničie (finančne ho podporili z Nemecka a Holandska), čo dalo podnet na zvýšenie kapacity na dnešných 20 lôžok. Predpokladané náklady tým však narástli na cca 20 miliónov Sk. Napokon sa podarilo nájsť ďalšiu firmu, Horizont-Vertikal, s.r.o., zo Svinej, ktorej sa po mnohých úskaliach technického i finančného charakteru podarilo hospic za stavebného dozoru Ing. Daniela Fecka dobudovať. Po kolaudácii ho požehnal vtedajší arcibiskup-metropolita košickej arcidiecézy Mons. Alojz Tkáč 16. septembra 2002 a do prevádzky bol uvedený 1. júla 2003 svojím zriaďovateľom, Arcidiecéznou charitou Košice.

Už pohľad na samotnú budovu hospicu a jeho nádvorie je veľmi pôsobivý, tento exteriér bol dokonca ocenený mestskou Komunitnou nadáciou. Hospic má aj vkusne usporiadaný interiér, vhodne doplnený priestorom pre konanie ekumenických pobožnost a svätých omší, kde je umiestnený obraz Matky Terezy, dar k 5. výročiu hospicu (2008) od Jakuba Halčáka z Prešova, a reliéfová krížová cesta, dar od Františka Foriša z Bardejova (2009). Nachádza sa v ňom aj kaplnka Božieho milosrdenstva s príslušenstvom venovaným Alžbetou a Jurajom Ragančíkovcami z Bardejova, relikviou bl. Matky Terezy získanou vedením hospicu z Kalkaty/Ríma, ikonou Matky dobrej rady od bardejovských sestier vincentiek, obrazom Božieho milosrdenstva od vdp. Jozefa Kvarteka a novým mobiliárom, zadováženým z prostriedkov OZ Hospic Božieho milosrdenstva. Kríž umiestnený na druhom mezaníne hlavného schodišťa venovala rodina Hovancovcov z Bardejovskej Novej Vsi, ktorá ho ešte za komunizmu zachránila pred zničením z budovy pôvodnej cirkevnej školy.

Okrem svojho hlavného poslania sa Hospic Matky Terezy angažuje i pri odborných a spoločenských podujatiach. Arcidiecéznu charitu, naše mesto i Slovensko dôstojne reprezentuje organizáciou medzinárodných seminárov a konferencií (v spolupráci s VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave i Poľsko-slovenským domom v Bardejove). Každoročne zabezpečuje i tradičné ekumenické vítanie Betlehemského svetla spolu s Mestom Bardejov a bardejovskými skautmi, takmer vždy pre vyše 500 ľudí. Aj prostredníctvom týchto aktivít sa hospic a jeho zmysel dostavajú do povedomia širšej verejnosti.

Hospic si vyslúžil i niekoľko uznaní, napríklad Cenu primátora mesta Bardejov, Cenu Antona Neuwirtha od OZ Fórum života Bratislava, ale aj niekoľko skladieb cti od významných svetových hudobných telies, ako sú Royal Free Singers z anglického Windsoru či Virtuosi di Praga.