Pomáhajme pomáhať

Ďakujeme

Všetkým naším darcom, tým, ktorí nás podporujú akýmkoľvek spôsobom – modlitbou, službou, finančne, materiálne.

Jednorázový príspevok

Ak Vás oslovila naša činnosť pomoci ľuďom v terminálnom štádiu a ich rodinám, môžete nás podporiť prostredníctvom finančného príspevku na účet nášho občianskeho združenia. Do poznámky pre prijímateľa prosím napíšte „dar“.

Opakovaný príspevok

ide o formu pomoci najmä pre tých, ktorí chcú pravidelne prispievať na potrebné charitatívne projekty. Postupovať môžete tak, že na Vašom bankovom účte zadáte opakovaný napr. mesačný automatický príkaz na určitý deň v mesiaci a určíte výšku sumy, ktorá môže byť 10, 20 alebo viac eur.

Hospicové euro

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus

2% z dani z príjmov

Vaše 2 % pomôžu mnohým pacientom 

Ako darovať 2% z daní?

 

Údaje našej organizácie na poukázanie 2%

IČO: 37797760 (do kolónky sa zarovnáva sprava)
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Občianske združenie Hospic Matky Terezy

Sídlo – Ulica: Pri štadióne
Súpisné/orientačné číslo: 23 (do kolónky sa vypisuje zľava)
PSČ: 085 01
Obec: Bardejov

Pre právnické osoby

Právnické osoby majú od roku 2018 povinnosť komunikovať s daňovým úradom iba elektronicky. Vyplnené daňové priznanie je potrebné odoslať cez elektronický systém v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne je nevyhnutné aj zaplatiť daň z príjmov.

 • Právnické osoby môžu poukázať 1% alebo 2%, vypočítajte si vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech aj viacerých prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 Eur na jedného prijímateľa. Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane (zvyčajne do 31.03.) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel inej organizácii, môžete poukázať 1% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1% z dane.
 • Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.03.) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel inej organizácii, môžete poukázať 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.
 • Ak ste si vybrali viac prijímateľov 2% uveďte v daňovom priznaní postupne všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 • Právnické osoby majú v daňovom priznaní možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním údajov do SIMEON CENTRA. Právnické osoby nájdu políčko na zaškrtnutie v prvom riadku IV. časti daňového priznania.

Pre fyzické osoby

Pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – jedná sa o maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 Eur.
 • Potom vyplňte daňové priznanie podľa toho, či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové priznanie fyzických osôb typ A, elektronický formulár, potvrdenie o podaní daňového priznania), alebo máte príjmy podľa §5-8 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie fyzických osôb typ B, elektronický formulár, potvrdenie o podaní daňového priznania). Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
 • Takto vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (obyčajne do 31.03.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a nezabudnite, že v tomto termíne je potrebné zaplatiť aj daň z príjmov. V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj potvrdenie o podaní daňového priznania. Ak ste daňovníkom, ktorý má povinnosť podáváť daňové priznanie elektronicky do 31.03. odošlite daňové priznanie cez elektronický systém.

Pre zamestnancov

Poukázanie 2%(3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa
o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 • Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie tlačiva – Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane (čo je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať). Táto suma však musí byť najmenej 3,00 Eur. Dobrovoľníci, ktorí odpracovali minimálne 40 hodín a majú na to potvrdenie, môžu v prospech prijímateľa poukázať 3% zo svojej zaplatenej dane.
 • Na poukázanie Vašich 2% (3%) zo zaplatenej dane je potrebné vyplniť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, kde v kolónkach si vyplníte Vaše údaje ako daňovníka a v ďalších kolónkach vyplníte naše údaje ako prijímateľa, čiže našu organizáciu.
 • Vyhlásenie spolu s Potvrdením je potrebné doručiť na daňový úrad podľa Vášho bydliska, zvyčajne do 30.04.

Hospicové euro

 

       

 

Bankové spojenie IBAN

SK35 0200 0000 0015 7372 6153

Reserver A Study Room

Reserve a Computer

Borrow Materials

Find Materials

Občianske združenie Hospic Matky Terezy

Pri štadióne 23
Bardejovská Nová Ves
085 01 Bardejov

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok – Piatok : 10:00 – 18:00
Sobota : Zatvorené
Nedeľa: 14:00 – 18:00

BANKOVÉ SPOJENIE IBAN

SK35 0200 0000 0015 7372 6153