Pomáhajme pomáhať

Ďakujeme

Všetkým naším darcom, tým, ktorí nás podporujú akýmkoľvek spôsobom – modlitbou, službou, finančne, materiálne.

Jednorázový príspevok na účet SK35 0200 0000 0015 7372 6153

Ak Vás oslovila naša činnosť pomoci ľuďom v terminálnom štádiu a ich rodinám, môžete nás podporiť prostredníctvom finančného príspevku na účet nášho občianskeho združenia. Do poznámky pre prijímateľa prosím napíšte „dar“.

Opakovaný príspevok na účet

SK35 0200 0000 0015 7372 6153

ide o formu pomoci najmä pre tých, ktorí chcú pravidelne prispievať na potrebné charitatívne projekty. Postupovať môžete tak, že na Vašom bankovom účte zadáte opakovaný napr. mesačný automatický príkaz na určitý deň v mesiaci a určíte výšku sumy, ktorá môže byť 10, 20 alebo viac eur.

Hospicové euro

Naskenovaním platby pomocou QR kódu, tak prispejete 1€ 

Ako darovať 2% z daní?

 

Údaje našej organizácie na poukázanie 2%

IČO: 37797760 (do kolónky sa zarovnáva sprava)
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Občianske združenie Hospic Matky Terezy

Sídlo – Ulica: Pri štadióne
Súpisné/orientačné číslo: 23 (do kolónky sa vypisuje zľava)
PSČ: 085 01
Obec: Bardejov

Pre právnické osoby

Právnické osoby majú od roku 2018 povinnosť komunikovať s daňovým úradom iba elektronicky. Vyplnené daňové priznanie je potrebné odoslať cez elektronický systém v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne je nevyhnutné aj zaplatiť daň z príjmov.

 • Právnické osoby môžu poukázať 1% alebo 2%, vypočítajte si vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech aj viacerých prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 Eur na jedného prijímateľa. Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenia dane (zvyčajne do 31.03.) NEDAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel inej organizácii, môžete poukázať 1% z dane – vyznačíte v daňovom priznaní, že poukazujete 1% z dane.
 • Ak ste v minulom roku až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.03.) DAROVALI financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel inej organizácii, môžete poukázať 2% z dane – označíte v daňovom priznaní, že poukazujete 2% z dane.
 • Ak ste si vybrali viac prijímateľov 2% uveďte v daňovom priznaní postupne všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 4 uveďte koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 • Právnické osoby majú v daňovom priznaní možnosť zaškrtnúť políčko súhlasu so zaslaním údajov do SIMEON CENTRA. Právnické osoby nájdu políčko na zaškrtnutie v prvom riadku IV. časti daňového priznania.

Pre fyzické osoby

Pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie

 • Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – jedná sa o maximálnu sumu, ktorú môžete poukázať v prospech našej organizácie. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 Eur.
 • Potom vyplňte daňové priznanie podľa toho, či máte príjmy len zo závislej činnosti (Daňové priznanie fyzických osôb typ A, elektronický formulár, potvrdenie o podaní daňového priznania), alebo máte príjmy podľa §5-8 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (Daňové priznanie fyzických osôb typ B, elektronický formulár, potvrdenie o podaní daňového priznania). Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.
 • Takto vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (obyčajne do 31.03.) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a nezabudnite, že v tomto termíne je potrebné zaplatiť aj daň z príjmov. V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj potvrdenie o podaní daňového priznania. Ak ste daňovníkom, ktorý má povinnosť podáváť daňové priznanie elektronicky do 31.03. odošlite daňové priznanie cez elektronický systém.

Pre zamestnancov

Poukázanie 2%(3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa
o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 • Do 15.02.2023 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie tlačiva – Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane (čo je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať). Táto suma však musí byť najmenej 3,00 Eur. Dobrovoľníci, ktorí odpracovali minimálne 40 hodín a majú na to potvrdenie, môžu v prospech prijímateľa poukázať 3% zo svojej zaplatenej dane.
 • Na poukázanie Vašich 2% (3%) zo zaplatenej dane je potrebné vyplniť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, kde v kolónkach si vyplníte Vaše údaje ako daňovníka a v ďalších kolónkach vyplníte naše údaje ako prijímateľa, čiže našu organizáciu.
 • Vyhlásenie spolu s Potvrdením je potrebné doručiť na daňový úrad podľa Vášho bydliska, zvyčajne do 30.04.

Občianske združenie Hospic Matky Terezy

Pri štadióne 23
Bardejovská Nová Ves
085 01 Bardejov

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok – Piatok : 10:00 – 18:00
Sobota : Zatvorené
Nedeľa: 14:00 – 18:00

BANKOVÉ SPOJENIE IBAN

Vďaka Vášmu daru zabezpečujeme starostlivosť o núdznych, ktorí sú odkázaní na našu pomoc.
SK35 0200 0000 0015 7372 6153