Hospic Matky Terezy

Skutočne komfortné miesto pre seniorov, kde je poskytovaná všestranná opatera s výhradne individuálnym prístupom.

Modrené vybavenie

Spoločenské priestory

Voľnočasové aktivity

O nás

Dlhodobou víziou nášho zariadenia je za predpokladu, že už nie je možný pobyt prijímateľa v domácom prostredí stať sa vyhľadávaným miestom, kde by senior odkázaný na pomoc mal túžbu žiť.

Chceme byť zariadením „rodinného typu“, ktoré bude vyhľadávané nielen kvôli pobytovým službám, ale kde bude prijímateľovi poskytnutá aj odborná opatrovateľská a ošetrovateľská starostlivosť.

Dôraz kladieme na vysokokvalitné služby, tak aby boli za každých okolností zachované individuálne potreby prijímateľov.
Našou najvyššou prioritou je zabezpečiť dôstojný spôsob života našich prijímateľov.

Za plnenie tohto cieľa zodpovedá kvalitný tím zamestnancov, ktorý je schopný profesne, ako aj fyzicky s citlivým prístupom vykonávať svoju prácu. Týmto sa snažíme vytvoriť také prostredie, aby sme každému prijímateľovi vytvorili miesto, kde sa bude cítiť ako doma.

Prečo si vybrať práve nás?

V našom zariadení pre seniorov sa snažíme našim klientom poskytovať „druhý domov“. Všetkým klientom vytvárame také podmienky, aby mohli aj naďalej žiť, ako boli zvyknutí a k tomu pridávame 24-hodinovú odbornú starostlivosť. Návštevy rodiny a priateľov sú kedykoľvek samozrejmosťou.

ZÁRUKA SPOKOJNOSTI

Vašich blízkych si nadovšetko vážime, preto je ich spokojnosť našou prioritou. Vieme že len keď je klient spokojný môže byť štastný.

NADŠTANDARDNÁ STAROSTLIVOSŤ

Kladieme dôraz na nadštandardnú starostlivosť o klientov, pričom ju berieme nielen ako našu povinosť ale ako poslanie.

ZARIADENIE RODINNÉHO TYPU

Pre našich seniorov sa snažíme vytvoriť príjemné prostredie, kde môžu stráviť dôstojnú starobu. Postaráme sa o nich v rodinnom duchu – s láskou a empatiou.

Vybavenie a služby

Hospic matky Terezy vykonáva sociálnu službu v rozsahu činnosti:

Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako celoročná sociálna služba.

V zariadení pre seniorov lekársku zdravotnú starostlivosť vykonáva všeobecný lekár, s ktorým majú klienti podpísanú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Zdravotnú starostlivosť u odborných lekárov zabezpečujeme v systéme štátnej zdravotnej starostlivosti.

Ošetrovateľskú starostlivosť zabezpečujeme prostredníctvom Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Ošetrovateľskú starostlivosť, podávanie liekov, zmeny v terapii realizujú sestry výhradne po ordinácii lekára.

Moderné vybavenie

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum  Learn More

Spoločenské priestory

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum  Learn More

Voľnočasové aktivity

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum  Learn More

Odborné činnosti:

 • pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • zabezpečuje ošetrovateľskú starostlivosť.

Obslužné činnosti

 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie,
 • pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.

Ďalšie činnosti

 • osobné vybavenie,
 • úschova cenných vecí,
 • zabezpečenie záujmovej činnosti.

Galéria

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrice

Beyond the Imagination

John Doe

Art & Design

Ethics of Art

Jane Moran

Art & Design

On a Design Race

Jessica Brand

Art & Design

How to Make a Website

Brenda Fallon

Technology

Nájdite domov pre Vašich blízkych

Ak máte záujem o umiestnenie v našom zariadení pre seniorov, alebo ste na našich stránkach nenašli odpovede na Vaše otázky, môžete nás kontaktovať prostredníctvom telefónu alebo mailu

Občianske združenie Hospic Matky Terezy

Pri štadióne 23
Bardejovská Nová Ves
085 01 Bardejov

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok – Piatok : 10:00 – 18:00
Sobota : Zatvorené
Nedeľa: 14:00 – 18:00

BANKOVÉ SPOJENIE IBAN

SK35 0200 0000 0015 7372 6153