Hospic Matky Terezy

Miesto, kde nájde chorý pochopenie, spolucítenie, kde môže kedykoľvek prísť aj rodina podporiť a sprevádzať svojho blízkeho na ťažkom úseku života. 

O nás

Hospic Matky Terezy, prvý hospic na Slovensku je miestom na dôstojné prežitie posledných chvíľ nevyliečiteľne chorých ľudí. V hospici sa zameriavame na paliatívnu starostlivosť, ktorá sa snaží uľaviť od bolesti. Pacientom nesľubujeme uzdravenie, ale prinášame nádej. Zmierňujeme bolesť, rešpektujeme ľudskú dôstojnosť a do posledných chvíľ stojíme blízko pri človeku. V hospici je zaregistrovaný aj Dom ošetrovateľskej starostlivosti.

Poslanie hospicu

Vytvárame atmosféru lásky, pokoja, radosti, nádeje, zachovávame dôstojnosť pacienta a jeho právo na život až po prirodzenú smrť. Naším poslaním je zmierňovať ťažkosti i bolesti pacienta a dosiahnuť maximálne možnú kvalitu života. Rešpektujeme slobodné rozhodnutie pre duchovné potreby pacienta a sprevádzame ho na ceste do večnosti. Stojíme pri pacientovi v posledných chvíľach, aby spoločnosť a ľudský dotyk boli pevným bodom v okamihu zomierania.

ZÁRUKA SPOKOJNOSTI

Vašich blízkych si nadovšetko vážime, preto je ich spokojnosť našou prioritou. Vieme že, len keď je pacient spokojný môže byť štastný.

NADŠTANDARDNÁ STAROSTLIVOSŤ

Kladieme dôraz na nadštandardnú starostlivosť o pacientov, pričom ju berieme nielen ako našu povinosť ale ako poslanie.

ZARIADENIE RODINNÉHO TYPU

Pre našich pacientov sa snažíme vytvoriť príjemné prostredie. Postaráme sa o nich v rodinnom duchu – s láskou a empatiou.

Moderné vybavenie

Spoločenské priestory

Voľnočasové aktivity

Prostredie hospicu tvorí

  • 20 polohovateľných lôžok v dvojposteľových izbách,
  • priestranná terasa a pekné nádvorie s bezbarierovým prístupom,
  • ubytovacie priestory pre príbuzných pacienta,
  • Kaplnka Božieho milosrdenstva, ktorá je miestom modlitby, meditácie a miestom na vysluhovanie sviatostí,
  • spoločenská miestnosť.

Hospic ponúka

  • komplexnú hospicovú a paliatívnu starostlivosť na vysokej úrovni s multidisciplinárnym tímom,
  • ústretový liečebný režim prispôsobený potrebám pacienta a ošetrovateľská rehabilitačná starostlivosť,
  • uspokojovanie biologických, sociálnych, psychologických a duchovných potrieb pacientov,
  • spoluprácu s príbuznými a blízkymi priateľmi pacienta,
  • podmienky pre ústretový návštevný režim s možnosťou pobytu príbuzných v hospici.

Domov ošetrovatelskej starostlivost

V DOS sa poskytuje nepretržitá ošetrovateľská starostlivosť, ošetrovateľská rehabilitácia a služby s nimi súvisiace osobám, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržité poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, pričom si nevyžaduje sústavnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú lekárom a nie je možné ju poskytovať v prirodzenom sociálnom prostredí. Hospioc ponúka dve zazmluvnené ložka so VšZP.

Čo máme nové?

Zostrih významných udalosti.

Hospic Matky Terezy usporiadal spomienkovú slávnosť pre pozostalých

22. JAN 2024

Hospic Matky Terezy vlani sprevádzal 67 pacientov. Pamiatku tých, ktorí posledné chvíle prežili v starostlivosti charitného hospicu, si počas víkendu uctili spomienkovou slávnosťou.

Adventné koncerty so Simou Magušinovou

23. DEC 2022

Adventné koncerty Simy Magušinovej v Bardejove a v Košiciach boli za účasti zamestnancov a dobrovoľníkov Arcidiecéznej charity Košice.

Dôstojnosť človeka aj na sklonku života

30. NOV 2021

Náročná práca v hospici si vyžaduje nielen profesionálny multidisciplinárny personál, ale aj finančné zázemie a podporu partnerov. Ďakujeme Nadácii EPH za podporu.

Konferencia poukázala na potrebu ústavnej paliatívnej starostlivosti

12. OKT 2021

Na potrebu ústavnej paliatívnej starostlivosti, ako aj jej kvalitu u pacienta v hospici poukázala XII. Medzinárodná vedecká konferencia, ktorú v spolupráci s ďalšími partnermi pripravil Hospic Matky Terezy.

Občianske združenie Hospic Matky Terezy

Pri štadióne 23
Bardejovská Nová Ves
085 01 Bardejov

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok – Piatok : 10:00 – 18:00
Sobota : Zatvorené
Nedeľa: 14:00 – 18:00

BANKOVÉ SPOJENIE IBAN

Vďaka Vášmu daru zabezpečujeme starostlivosť o núdznych, ktorí sú odkázaní na našu pomoc.
SK35 0200 0000 0015 7372 6153