Občianské združenie HMT

Naším hlavným cieľom Združenia je pomoc chorým v terminálnom štádiu ochorenia bez ohľadu na vek, sociálne postavenie, pohlavie a náboženské presvedčenie.

Ďalšie ciele

Zlepšovať a uľahčovať kvalitu života ťažko chorých a umierajúcich. Umožniť im stále umiestnenie v zariadení Hospic Matky Terezy s komplexnou starostlivosťou smerujúcou k tomu, že

            – bude  v maximálnej miere zmiernená ich bolesť a utrpenie,

            – bude vždy rešpektovaná ich ľudská dôstojnosť,

– v posledných chvíľach života nezostanú sami.

Poskytovať pomoc členom rodiny a opatrovateľom ťažko chorých pri vytváraní čo najlepších podmienok starostlivosti o nich.

Obnovovať, podporovať a udržovať fyzickú, psychickú a sociálnu aktivitu ťažko chorých a potlačovať bolesť a ostatné sprievodné symptómy základného ochorenia.

Pomáhať a úzko spolupracovať pri riešení problémov súvisiacich s kvalitným zabezpečením prevádzky Hospicu Matky Terezy s jeho zriaďovateľom Arcidiecéznou charitou v Košiciach / v ďalšom iba ADCH Košice /.

Zjednocovať ľudí dobrej vôle, ochotných pomáhať pri prevádzke a činnosti zariadenia Hospic Matky Terezy.

Umožňovať personálu  získavať poznatky a skúsenosti formou výmenných stáží, účasťou na seminároch a podobných aktivitách doma i v zahraničí a tieto potom v činnosti hospicu aplikovať.

Spolupracovať so spoločnosťami a združeniami s podobným zameraním doma i v zahraničí, ako aj s orgánmi samosprávy a štátnej správy na Slovensku.

Napomáhať zriaďovateľovi  hospicu pri činnostiach smerujúcich k rozšíreniu pôsobnosti zariadenia hospic s orientáciou na mobilný hospic, agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti, domov sociálnych služieb. Pre tieto účely iniciovať a vyvíjať aktivity smerujúce k zvýšeniu lôžkovej kapacity a to  prestavbou resp. dostavbou ďalších potrebných objektov v areáli zariadenia hospic v súvislosti s jeho prevádzkou za účinnej spolupráce s ADCH Košice.

Organizovať stretnutia,  školenia a iné podobné aktivity pre svojich členov, rodiny chorých, dobrovoľníkov a personál hospicu. Informovať ich o možnostiach  pomoci v zmysle nových poznatkov  v prospech činnosti a prevádzky zariadenia hospic.

 

Propagovať Združenie a zariadenie hospic rôznymi formami. Spolupracovať s dostupnými médiami, vydávať vlastné bulletiny a pod. Vyvíjať aktivity na získavanie finančných prostriedkov a inej formy pomoci pre činnosť zariadenia hospic  i samotného Združenia.

Oslovovať ďalších záujemcov pre túto činnosť, ako aj záujemcov ochotných materiálne a finančne podporovať ciele Združenia.

Podporovať duchovný rozmer aktivít v zariadení hospic a iniciovať nové kreatívne činnosti v tomto smere.

Zabezpečovať opatrovateľské a ošetrovateľské služby pre ťažko chorých a umierajúcich v domácom prostredí a to v zmysle zdravotníckej, sociálnej i psychologicko-duchovnej starostlivosti so začlenením rodinných príslušníkov do tejto starostlivosti.

Odovzdávať poradenskú službu algeziologickú, onkologickú, psychologickú, sociálnu a duchovnú pre nevyliečiteľne chorých a ich príbuzných.

V spolupráci so zriaďovateľom hospicu prijímať riaditeľa a lekára hospicu, stanovovať ich pracovnú náplň, so zachovaním rozhodovacieho práva riaditeľa ADCH  Košice zriaďovateľa hospicu.

Predkladať návrhy personálneho obsadenia v zariadení hospic na schválenie jeho zriaďovateľovi.

Podieľať sa na príprave a predkladaní návrhov pre schválené interných predpisov zariadenia hospic jeho zriaďovateľom.

Spolupracovať so zriaďovateľom hospicu ADCH Košice v zmysle Zmluvy o spolupráci uzavretej medzi oboma inštitúciami písomnou formou.

Umožniť vyplácanie odmien  pre poskytovateľov služieb v prospech zariadenia Hospic Matky Terezy v zmysle platných zákonov SR.

Vykonávanie podnikateľskej činnosti ako doplnkovej činnosti zameranej na podporu a plnenie  cieľov Združenia.

Aktívne propagovať svoju činnosť pomocou vlastnej domény web stránky s názvom www.hopicmatkyterezy.sk

Vyvíjať aktivity smerujúce k tomu, aby boli lôžkové kapacity hospicu poskytované maximálnemu počtu chorých a umierajúcich.

 

Get Involved

Mauris blandit aliquet elit, eget tincidunt nibh pulvinar a. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrice Vivamus magna justo, lacinia eget consectetur sed, convallis at tellus. Donec rutrum congue leo eget malesuada. Praesent sapien massa, convallis a pellentesque nec, egestas non nisi. Curabitur non nulla

Bankové spojenie IBAN

SK35 0200 0000 0015 7372 6153

Reserver A Study Room

Reserve a Computer

Borrow Materials

Find Materials

Občianske združenie Hospic Matky Terezy

Pri štadióne 23
Bardejovská Nová Ves
085 01 Bardejov

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok – Piatok : 10:00 – 18:00
Sobota : Zatvorené
Nedeľa: 14:00 – 18:00

BANKOVÉ SPOJENIE IBAN

SK35 0200 0000 0015 7372 6153